Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Ellen Møller – avdelingsleder for TIP på Etterstad vgs

Ellen Møller - avdelingsleder for TIP på Etterstad videregående skole. Her sammen med TIP-lærer Pål Søhol.

Om prosjekt til fordypning (PTF)

– Det snakkes om at ordningen ikke har innfridd kravene, og at den bør legges ned?

–  Jeg mener det er uklokt å fjerne PTF. Den er en kjempemulighet, men det tar tid å få den i gang fordi det er så mange utenforliggende ledd som skal kobles inn, blant annet bedriftene – som må læres opp til å samarbeide med oss om rekruttering til bransjene. Men etter fire år med ordningen erfarer vi nå hvordan vi kan gjøre dette mest mulig effektivt og på en slik måte at alle er vinnere. Likevel er det fremdeles mange hindringer i systemet som gjør at vi ennå ikke har nådd helt fram, men det er ikke PTF sin skyld. 

– Hva gjør dere?

– For elevene er det viktig at de får bruke første året på å velge yrkesvei. Langt de fleste er ikke i stand til dette når de kommer ut av ungdomsskolen. Det er alt for tidlig. Derfor har vi lagt opp førsteåret slik at elevene allerede innen høstferien har fått mange små smakebiter på de mulige utdanningsløpene. 

Nesten alle som begynner på TIP vil bli bilmekanikere, for det vet de hva er, men når vi har hatt besøk av opplæringskontorene, hatt informasjonsmøter og tatt dem med ut på bedriftsbesøk, forandrer bildet seg. Vi ser hvordan de vokser, at de begynner å se muligheter i andre retninger. Etter høstferien lager vi grupper her på skolen, eller vi utplasserer elevene en og en i bedrifter som er villige til å ta førsteårselever. Det viktigste dette første året er at vi lærer elevene å kjenne såpass godt at vi kan veilede dem mot et riktig valg på vg2. 

På vg2 er alle ute en dag i uka hele året. Det er bra, for vi får i gang en prosess der elevene får anledning til å stille spørsmål om ting de ser ute i bedriften. Vi får også mulighet til å se om dette er en god match for å lage en lærlingkontrakt eller ikke.

Videre er det viktig å vektlegge at om vi skal ha så store grupper med felles vg1-elever, så er nødvendig med grundig fordypning på vg2. I det ligger det også et krav om å bli tatt på alvor vedrørende fordypningsvalg når den tid kommer – altså til eksamen. Slik er det ikke i dag. I Oslo er det føringer på at elever skal kunne prøves i ulike deler av faget. Det betyr i praksis at en som vil bli trykker kan få en sveiseoppgave, men en sveiser kan få en monteringsoppgave – et godt eksempel på en av de mange hindringene vi sliter med når vi jobber med å få Kunnskapsløftet til å fungere.

– Hva er alternativet til PTF?

– Et alternativ er mange flere spesialiseringsfag fra første år, slik det var før i tiden, men det krever at det pumpes enorme ressurser inn i yrkesfagene. Uansett tror jeg den veien Kunnskapsløftet har lagt opp til er en mye bedre vei å gå.

 

Lenke til

 

 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk