Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

LEV MK - La Elevene Velge Medier og Kommunikasjon

Stortingsmeldingen fra Kristin Halvorsen og kunnskapsdepartementet foreslår å legge ned medier og kommunikasjonslinja.

Den 15. mars kom det en ny stortingsmelding om utdanning. Den har fått navnet«På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen» og sees som et stort løft for yrkesfagene. Om meldingen går igjennom skal elever som tar yrkesfag få veksle mellom opplæring i bedrift og skole i mye større grad enn de gjør i dag. Det vil i ytterste konsekvens si at noen vil ta alle fire årene i bedrift mens andre vil kunne tilbringe dem på skolen. Alt vil avhenge av hva som er den beste løsningen for hver enkelt elev. I tillegg skal det bli mulig for alle elever som har gått yrkesfag å ta påbygningsåret for generell studiekompetanse når de måtte ønske det senere i livet.

Alt vel så langt. Men så var det Medier og kommunikasjon da …

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen å endre status for utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon fra yrkesfag til studieforberedende fag. Utdanningsminister Kristin Halvorsen begrunner det med at 97 prosent av elevene som velger MK, tar påbygning det siste året.

Det er altså altfor få elever som blir lærlinger, og det oppfattes derfor som om at MK ikke er nødvendig som et yrkesfag. Konsekvensene av dette kan bli at det blir færre timer (fra over 24 timer i uka, til 5 timer) og at faget blir mer teoretisk enn den praktiske tilnærmingen vi har i dag.

Dette skjer samtidig med at de nye mediefagene, basert på forskjellige tilnærminger til bruk av ny teknologi, er i ferd med å finne sin form. Noe som igjen fører til en utvidet forståelse av medier og kommunikasjonsfag som yrkesfag. Derfor dukker det stadig opp nye bransjer som har behov nettopp for mediegrafikere. Film og TV, som består av et vell av yrkesprofesjoner innen en og samme bransje, har så vidt fått øynene opp for denne typen yrkesfaglig kompetanse, og har derfor begynt å ta inn lærlinger. Og kurven for inntak er jevnt oppadstigende, for jungeltrommene går.

At generelle kunnskaper innen mediefag i tillegg er svært viktig for en hver, uansett hva man skal arbeide med senere i livet, ser det også ut til at de har glemt bort.

LEV MK
 
Det er heldigvis mange som ønsker på bevare medier og kommunikasjon som yrkesrettet utdanningsløp, og siden stortinget ikke skal behandle denne meldingen før nærmere sommeren mobiliseres det nå på mange hold.
 
Elevene på MK mobiliserer allerede
tirsdag den 19. mars klokken 13:00.
Da blir det LEV MK-aksjon utenfor Stortinget.
DE AV DERE SOM HAR MULIGHET: MØT OPP!!!
 
 
Det jobbes nå også med en informasjonsvideo om stortingsmeldingen og medier og kommunikasjon. I den anledning er det laget en undersøkelse for å kartlegge MK-elevenes veivalg. Går du medier og kommunikasjon eller har gått? Vær grei og svar på undersøkelsen!
Gå til undersøkelsen
 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk