Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Borrowed from Nature

Papir kan brukes til så mangt. Det finnes i alle slags kvaliteter, og det går vel ikke en dag uten at vi er i kontakt med papir på et eller annet vis. Arctic Paper lager papir for de kvalitetsbevisste.

I altfor mange år var papirfabrikkene miljøverstinger. De slapp ut enorme mengder forurenset vann. Der fabrikkene lå var elvene og fjordene døde.

Slik er det ikke lenger, og det er mange tiår siden det var slik. Nå er papirfabrikkene ofte de reneste miljø-mønsterbruk, og hos Arctic Paper i Munkedal reklamerer de med at du kan drikke utslippsvannet. At det er renere enn vannet i springen!

Likevel sliter både de og resten av papirindustrien med dårlig rykte. Det er så innbakt i folkesjela at det ikke slipper selv om vi nå dypest sett vet bedre, og det har heller ikke hjulpet at datateknologien presenterer seg som det papirløse, miljøvennlige alternativet.

Derfor bruker papirindustrien ekstremt med tid og krefter på å legitimere sin drift som grønn og fremtidsrettet. Arctic Paper er intet unntak, så om vi ikke visste det da vi kom på besøk, så visste vi det i alle fall når vi dro: Papir er det reneste og mest resirkulerbare materialet som finnes.

Studietur til papirfabrikken i Munkedal

Arctic Paper ligger tett opptil E6'en, ca. 200 kilometer sør for Oslo, rett nord for Uddevalla. Den er en av de få papirfabrikkene som fremdeles eksisterer i Norden.

Foranledningen for besøket er et initiativ fra Stolt Grafisk, sparket i gang av ungdomsutvalget i Sørvestlandet grafiske fagforening for å styrke samhold og felles fundament for dem som er opptatt av fag og stolte av yrket sitt.

Studieturen til Arctic i Munkedal er første skritt på vei mot et slikt samhold, så bare noen få av deltakerne kjente hverandre fra før da de møttes på Sola flyplass utenfor Stavanger en hustrig vårmorgen sent i april.

Erik DePasquale, leder av ungdomsutvalget og ansvarlig for turen, ser viktigheten av å få folk til å bli i bransjen, og for at det skal skje trengs et sosialt og yrkesrettet nettverk. Han synes også det er positivt at trykkere og mediegrafikere har en fellesarena hvor de kan møtes.

De tolv deltakerne er både ferdigutdannete og lærlinger, trykkere og mediegrafikere, og dagen i Munkedal skal handle om papirindustrien, mens kvelden går til sosialt samvær i hyggelige omgivelser.

Morten Skåreverket, salgssjef i Arctic Norge, tar imot på parkeringsplassen og organiserer det hele, mens Joans Dalquist skal tegne og fortelle i fabrikken. Han har jobbet på bruket i nitten år og kan det meste om papirproduksjon.

Papir-”feinschmeckeri”

Det finnes mange forskjellige typer papirfabrikker. Noen lager kun avispapir, andre lager toalettpapir, noen lager papp og andre igjen lager bestrøket, glanset papir. Arctic Paper i Munkedal lager ubestrøket papir for bokproduksjon, og Munken, som er deres spesiale, brukes blant annet til praktbøker. Også kunstbøker, og eksklusivt brosjyremateriell trykkes ofte på en eller annen variasjon av Munkens utvalg.

Dalquist kan fortelle om papir-feinschmeckere som kommer på besøk til fabrikken og velger papir etter følelsen, med bind for øynene. Gucci, Prada og Armani er noen av dem.

Så om du ikke har tenkt på det før: papir handler om mye mer enn en hvit flate å trykke på. Hvilket papir du velger til et produkt er ofte helt avgjørende for om resultatet blir ok eller virkelig vellykket. Lukt, følelse (taktilitet) og syn er viktige elementer i en utvelgelsesprosess, så Gucci er ikke de eneste som synes det er bryet verdt med en fabrikktur i ny og ne.

Det er litt som med vin, og sjokolade. De som er kjennere kan lukte seg frem til produsenten av et papir, og ansatte i papirfabrikkene kan lukte seg frem til hvor papirmassen kommer fra.

Historien om Arctic

Arctic Paper består i dag av flere papirfabrikker; to i Sverige, en i Polen og en i Tyskland. Men alt begynte i Munkedal. Det var på 1700-tallet og de små fabrikkene som lå tett på de svenske skogene gikk under navnet Träbruk. De produserte cellulose, som er det materialet man bruker for å lage papir.

Det var den norske Håkon Onstad som rett etter andre verdenskrig kjøpte skogen i Munkedal og de gamle cellulosefabrikkene. Han gjorde dem om til papirfabrikker, og med tid og stunder delegerte han dem til sine to sønner. En fikk Munkedal (ubestrøket papir), den andre fikk Håfrestrøm (bestrøket papir). I 2002 utvidet de driften med å kjøpe en papirfabrikk i Polen, men i 2007 rammet resesjonen og Håfrestøm ble nedlagt. Dermed produserte de bare ubestrøket papir helt til de i 2010 kjøpte fabrikken i Grycksbo i Dalarne og Munchenwagen i Tyskland. Nå går det i begge sorter, og alt i alt har Arctic 1520 ansatte. Hovedlageret for norden ligger i Uddevalla mens salgskontorene befinner seg i 17 forskjellige land og selger til grossister over det hele.

Nisje

Arctic er langt fra noe lite foretak. Likevel: Den typen papirproduksjon Arctic driver regnes som en form for nisjebruk. Til sammenligning : Andre fabrikker som produserer for eksempel avispapir og toalettpapir driver i mye større skala. Mange av dem befinner seg i Kina og maskinene produserer 10-12 meter papirbredde. I Munkedal går det i fire meter, som er europeisk gjennomsnitt for bokpapir.

Maskinene går året rundt bortsett fra julaften, påske og St. Hans, og salget fordeler seg 50/50 på rullpapir og ark. Morten Skaareverket kan opplyse om at den største utfordringen er tilpasningen mot den digitale verden.

– Det har vært turbulent lenge, men vi mener man nå er på vei mot en form for fredelig sameksistens. Ingen forsvinner, alle er nødvendige.

Arctic’s hjerte

Derfor ser det ut til at Arctic overlever. Siste år kunne de vise til plussresultat på tross av et synkende marked, og det er altså i lille Munkedal at konsernet har hjertet og sjela. Den vesle bygda er tuftet rundt fabrikken og på det meste var det 800 ansatte på bruket. Men på grunn av modernisering og justeringer for nye tider har nedbemanning vært et faktum også her, og i dag er det 320 av bygdas 3700 innbyggere som arbeider på Arctic.

Vann, vår viktigste livskilde

En papirfabrikk på størrelse med Arctic i Munkedal bruker samme mengde energi årlig som en by med 25 000 innbyggere. Grunn: papirproduksjon krever enorme mengder vann. Den tørre cellulosemassen sendes inn i maskinene blandet med 97 prosent vann, og på fem minutter skal denne suppa bli papir. Derfor drar de åtti meter lange tørkemaskinene enorme mengder energi, og det er grunnen til at fabrikkene alltid ligger ved en elv, og gjerne en kraftig en. Örekilsälven renner forbi Arctic og videre ut i Gullmarsfjorden, en av Sveriges lengste fjorder. Ved utløpet er den ca 25 meter dyp, mens den lenger inne er over hundre og femti meter dyp. Dette fører til dårlig sirkulasjon i vannet, og med forurensningen som stammet fra alt utslippsvannet fra fabrikkene lå denne fjorden brun og død helt frem til man på 60-tallet fikk nye miljølover og papirfabrikkene ikke lenger fikk lage pair på ”gamlemåten”. Sulfatmassen man hadde brukt i all papirproduksjon ble ulovlig, og med kniven på strupen valgte Arctic å snu på flisa, og siden er det investert store summer i å finne alternativer som gjør papir til det mest naturvennige og resirkulerbare materialet som finnes. Det har de lykkes med, så i dag kan altså utslippsvannet drikkes, og både elva og fjorden er hundre prosent friskmeldt med regulert laksefiske som hovedattraksjon.

Om cellulosemasse

Etter omvisningen i fabrikken setter vi nesa mot de magiske renseanleggene. På veien passerer vi fabrikkens private jernbanestasjon der storparten av cellulosemassen ankommer. For Arctic produserer ikke lenger cellulose selv. Den kjøpes inn. Alt i alt dreier det seg om 16 forskjellige typer papirmasse som er laget av ulike deler bar og løvtrær. Bartrærne har lange fibre som gjør papiret sterkt, løvtrærnes fibre gir fylde og mykhet. Cellulosen kommer i digre paller, tørket og presset, 95% fra Sveriges egne skoger, resten fra Norge, Spania og Portugal. En liten del av trærne som brukes er eukalyptustrær. Eukalyptusfiber brukes om man ønsker høy bulk på papiret, noe som betyr at det blir lett og luftig og tykt.  Ellers går det i gran, furu, bjørk. Papirkvaliteten er avhengig av sammensetningen.

Om treholdig og trefritt papir

Det finnes to typer papir. Treholdig, og trefritt. Slik er det fordi man i tidligere tider også laget papir av tekstilfiber. I dag lages alt papir av tre, men man har likevel beholdt de to begrepene. Forskjellen mellom de to er nemlig den samme.

Det treholdige papiret inneholder lignin. Det er dette stoffet som er treets bindemiddel, som gjør at treet kan oppføre seg som et tre, dvs. holde seg stående. For å beholde ligninet i tremassen knuses massen mekanisk. Treholdig papir, altså papir som inneholder lignin, gulner.

I det trefrie papiret er ligninet kokt bort (med kjemikalier) før massen knuses. Papir uten lignin beholder hvitheten og blir sterkere ettersom årene går.

Munken papir lages i de fleste kvaliteter, både når det gjelder hvithet og tykkelse. Det går i alt fra 60 gram til 240 gram.  Ca 500 tonn per dag.

Veldig mye er resirkulert. I produksjon bruker man 80 prosent nypapir og 20 resirkulert. Slik må det være, ellers blir kvaliteten for dårlig. Det resirkulerte papiret er også litt flekkete, og for å få bort flekkene må det igjennom en prosess som gjør det dyrere å produsere enn nytt papir. Likevel kjører man gjenbruk hele tiden. Det handler om miljøgevinster. Man kan resirkulere papir opp til syv ganger.

Bruk certifisert papir

Renseanlegget for prosessvannet ser mer ut som en japansk hage enn et renseanlegg, med to store dammer i sentrum. Det er her siste del av prosessen foregår, etter at vannet har gjort sin siste runde innomhus. Området er preget av en variert og livskraftig flora og fauna. Bever’n gnager og bygger hus, mens froskene hopper og spretter. I show-rommet nederst i hagen får vi enda en dose miljøvennlighet, denne gang på filmduk laget av en grov type Munken-papir, og certifiseringsprosedyrene for papir gjennomgås. De er strenge, og FSC-stemplet papir betyr at papirmassen kommer fra skog som er godkjent som ikke utrydningstruet, og at det heller ikke har vært barn involvert i arbeidsprosessen. Kanskje verdt noen kroner ekstra?

Les mer om papir og om Norske Skog, en av de store norske papirfabrikkene som ble nedlagt i 2012.

Lenke til PrintPowers norske websider

Lenke til Print powers hovedsete

Lenke til Two Sides - (Our common goal is to promote the responsible production and use of print and paper, and dispel common environmental misconceptions by providing users with verifiable information on why print and paper is an attractive, practical and sustainable communications medium.)

 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk