Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Ferdig med frokost, klar for foredrag: Fem studenter fra visuell kommunikasjon på Høgskolen i Buskerud.
Bjørn Rybakken sier vi er mest konfortable med alt det som ligner oss selv.

Da Print Power ba til frokostmøte den 29. oktober ble det fullt hus. 130 fremmøtte i alle aldre fikk servert bagetter, kaffe og et morgenforedrag.

Foredragsholder var Bjørn Rybakken fra det kjente og premiebehengte Tangram design, og mens folket slurpet kaffe, delte Rybakken tanker. Her følger noen av dem. Kanskje de kan inspirere flere enn dem som var tilstede?

Det handlet om formsans, noe Rybakken mener vi til stadighet snakker om uten at vi reflekterer så veldig mye over hva det innebærer.

Form er identitet. Form sender sterke visuelle signaler.

Det sies at 20 prosent av informasjonen vi mottar kommer fra det skrevne ord, mens de resterende 80 kommer via bilder. Grafisk bransje jobber stort sett med bildene, og det skal vi være bevisst.

Det handler om gjenkjennelse, om å forstå omgivelsene. Om for eksempel alle varer i en butikk så like ut designmessig ville vi brukt fem ganger så lang tid på handlerunden som vi gjør i dag.

Mennesker og dyr deler formsansen. Vi leser hverandre og verden rundt oss – hele tiden. Det er slik vi overlever. I den sammenhengen er bare en prosent ord, trettiåtte prosent er det vi kaller ”tone of voice” , mens de resterende enogseksti prosentene er ren og skjær sansning, - og øynene er altså en viktig sans.

Vi ”leser” lettere visse kroppsspråk enn andre, og danner våre preferanser for hva vi opplever som ”ufarlig” eller ”farlig” ut fra dette. Vi leser for eksempel en katts kroppsspråk lettere enn vi leser kroppsspråket til et innsekt eller reptil. Når vi ikke opplever gjenkjennelse kan redsel oppstå, og slik skapes fobiene. Dette mønstret påvirker igjen våre visuelle preferanser når det kommer til design. Det skjer helt ubevisst, men fører til at vi for eksempel styrer unna biler som ligner reptiler, uansett hvor futuristiske og fancy de måtte være.

Visuell identitet, enten den er medfødt i form av et søtt pandautseende eller påført via klær, er til for å kamuflere, attrahere, avskrekke. Designere må være veldig oppmerksomme på dette.

Og hvor får vi formsansen vår fra? Oss selv, selvfølgelig. Det er grunnen til at vi liker katter og hunder bedre enn krokodiller, og det er grunnen til at folk velger hunder som er veldig like dem selv (hvis de slipper å ta hensyn til andre når de skal velge). Vi liker rett og slett det vi oppfatter som normalt. Det normale (med oss selv som utgangspunkt) er det som tiltrekker oss mest.

Derfor er visuelle preferanser litt som dialekter; de er geografisk og kulturelt fundert og skifter fra land til land – som variasjoner over samme tema, siden vi tross alt er mennesker.

 

Tangram design

Print Power

 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk