Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Ny bok: Få bildene til å fortelle

Trenger du noen gode ideer og inspirasjon til best mulig utbytte av bilder i grafisk design? En ny bok "Å bade i bilder" hjelper deg på veien.

Denne boken handler om hvordan bilder forteller, og hvordan du kan fortelle med bilder. Den handler om stillbilder og levende bilder, analoge og digitale bilder, kunstbilder og reklamebilder, øyeblikksbilder og remiksede bilder, malte bilder og fortalte bilder. Boken er skrevet for elever og lærere på Medier og kommunikasjon.

Carsten Ohlmann, på den ene siden av boken (1.0), gir en analytisk inngang til bilder og visuelle fortellinger, med søkelys på klassiske analyseverktøy som hjelp i prosessen med å reflektere over andres bildefortellinger i både eldre og nyere tid, og videre i prosessen med å lage egne fortellinger gjennom stillbilder og levende bilder.

Maiken Håvarstein, på den andre siden av boken (3.0), gir en produksjonsrettet inngang til bilder og visuelle fortellinger, med søkelys på nye medieuttrykks egenart og delekulturen rundt dem, og med konkrete verktøy og produksjonsoppgaver som hjelp til å knytte opp mot videre metodisk og analytisk refleksjon. Gjennom å innlede i nåtidens digitale kulturelle uttrykk og deres tilknytning til tidligere bildefortellingers formspråk og sjangergrep viser hun hvordan du kan utvikle din mediekompetanse mot en bredere forståelse og refleksjon rundt hva som gir mening for andre, og hvordan du kan treffe med din egen bildekommunikasjon.

Boken kan leses begge veier, og delene utdyper hverandre på måter som styrker både refleksjonen rundt og produksjonen av bilder og visuelle fortellinger; i en sikk-sakk-bevegelse om du vil. (mediepedagogene.no)

 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk