Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Sikt inn mot Yrkes-NM

Yrkes-NM 2014 blir arrangert i Trondheim Spektrum 28.-30. oktober – og snart starter kvalifiseringsrunder lokalt. Les mer HER, eller følg med på www.opplaringssenteret.no eller ta kontakt med Anne Grandt på anne@opplaringssenteret.no 

Ungdommene som deltar i Yrkes-NM er tatt ut gjen­nom lokale og regionale konkurrenser, og de er hel­tente på en plass på pallen! Mange av gullvinnerne tas ut på det norske Yrkeslandslaget, som skal repre­sentere Norge under Yrkes-VM i Brasil i 2015.

 Yrkes-NM arrangeres hvert annet år av WorldSkills Norway. I år skjer arrangementet i samarbeid med Opplæringsdagan i Trondheim Spektrum, med Trond­heim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som partnere for arrangementet.

 Arrangementet vil fylle hele Trondheim Spektrum, også med aktiviteter på uteområdene. Yrkes-NM + Opplæringsdagan er det viktigste ut­stillingsvindu for yrkesfag, intet annet arrangement

• Nasjonale og internasjonale konkurranser i ca. 30 yrkesfag

• 300 av landets dyktigste ungdommer møtes til dyst

• Utdanningsmesse med presentasjon av alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring

• Karriereveiledning

• Seminarer for elever, lærere og foresatte

• Konferanser og seminarer med aktuelle temaer

• 25.000 besøkende

 Det blir storslagen åpningsseremoni i storsalen på det nye Scandic Lerkendal mandag 27. oktober. Her blir det åpningstaler av prominente personer og underhold­ning. Avslutningsseremonien skjer torsdag 30. oktober samme sted. Under avslutningsseremonien vil de beste i hver konkurranse motta sine medaljer.

 Konferanser og seminarer

Det vil bli arrangert konferanser og seminarer for elever, lærere og foresatte, med aktuelle temaer bl.a. knyttet til bevisste valg av utdanning og yrker og hvor­dan mestre stress og prestere. Relasjonshøvding og deltaker i Mestrenes Mester, mangeårig NM-vinner i basketball, Marco Elsafadi er en av foreleserne.

Det planlegges også konferanser og seminarer for arbeids- og næringslivet, hvor temaene er knyttet til yrkesfag.

Hvordan bli med?
For å komme med på det norske Yrkeslandslaget kreves at du er dyktig både faglig og mentalt, og at du er motivert for konkurransen. Dette innebærer at du kan og vil forberede deg best mulig. Du må også ha en arbeidsgiver og en bransjeorganisasjon som legger forholdene til rette for deg.

Det norske Yrkeslandslaget tas ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Mange bransjer bruker Yrkes-NM som basis for uttak. Yrkes-NM arrangeres hvert annet år.

I Yrkes-EM er aldersgrensen 25 år.
I Yrkes-VM er aldersgrensen 22 år (det vil si at du kan fylle 22 år i konkurranseåret).

Yrkes-NM
Er du interessert i å delta i Yrkes-NM bør du ta dette opp med bedriften din eller det opplæringskontoret du eventuelt er tilknyttet. Det er bransjeorganisasjonene bak de enkelte fag som vanligvis har ansvar for å arrangere lokale og regionale uttak til Yrkes-NM.

Skolekonkurranser
Mange skoler og opplæringskontor arrangerer etter hvert yrkeskonkurranser for elever i VG1 og VG2. Dette er både individuelle konkurranser og lagkonkurranser. Er du interessert i at din skole arrangerer yrkeskonkurranser bør du ta dette opp med lærer. Er du lærer og ønsker å komme i gang kan det være lurt å ta kontakt med lokale opplæringskontor eller lokale bedrifter i det aktuelle faget

 
 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk