Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Lærer bokbinderfaget

På 50-tallet var det over 80 bokbinderier i Oslo. Flere av dem med mange ansatte. Det var en stor og viktig virksomhet. I dag er det bare 30 utøvere av håndverket i hele landet, og ett håndverksbinderi i Oslo: Julius og Ørenberg Bokbinderi – med en historie helt tilbake til 1860. Her er det alltid en lærling. Lærling Eva Schanke Aamodt  tar svenneprøven til høsten.

Julius og Ørenberg Bokbinderi har klort seg fast i alle disse årene ved å tilpasse seg markedet og søke seg solide samarbeidspartnere i trykkeribransjen. Bokproduksjon Norge er ikke lenger den store næringen det en gang var, og selve håndverk-kompetansen henger i en tynn tråd. Skal vi beholde kunnskapen her i landet, må de bli brukt. For behovet for bokbinding er så absolutt tilstede.

Bokbinder Liv Bøthun beskrev under åpningen av Nordiske bokbind i Nasjonalbiblioteket forleden hvor skremmende det er at vi i Norge står i fare for å miste verdifull kompetanse om hvordan ta vare på deler av vår gamle kulturarv. – Tidligere har viktige oppgaver for norske bokbindere vært å binde inn arkivmateriale for offentlige institusjoner og tidsskrifter for bibliotekene. Faste oppdrag som ga en trygg og stabil økonomi, sa hun. Dessuten var det en viktig del av bokbinderens arbeid å restaurere og reparere gamle bøker.

Tar ansvar

Julius og Ørenberg Bokbinderi gjør sitt for å føre bokbinder-kunnskapen videre. – Vi har lang tradisjon for å ta inn lærlinger, og har en lærling i dag som skal ta sitt fagbrev til høsten, forteller daglig leder Stein Julius Johansen. Det er ofte voksne lærlinger med annen yrkeserfaring. Den siste som tok fagbrevet hos oss, har fortsatt sitt daglige virker her. Rekruttering er egentlig ikke noen stor utfordring for oss. Jeg har stort sett alltid noen på listen. Noe av det viktigste jeg kan gjøre, er å overføre min kunnskap.

Stein Julius Johansen ser optimistisk på fremtiden for sin virksomhet. – Det handler om å gjøre det vi er best på og tilpasse oss markedet og det kundene etterspør. Vi er som bedrift godt kjent i markedet. De beste selgerne våre, er faktisk å finne i de trykkeriene vi samarbeider med, sier han.

Setter kulturelle spor

Bokbinderiet setter spor etter seg på mange måter. Hvis du sitter med en av Oslo-kirkenes salmebøker med kirkens navn i gullskrift- da kan du være sikker på at den har vært en tur innom hos Julius Ørenberg. De har preget minst 12 000 salmebøker for norske kirker.

Bokbinderen var nok ikke lite stolt da verdens mektigste mann, president Obama, forlot Oslo Rådhus med Nobels fredspris, medalje og diplom, under armen i 2009. Medaljens eske og diplomet med Per Fronths trykk var bokbinderiets verk. – Vi laget også en skinninnbundet bok med flere av Per Fronths verk som ble lagt på hotellrommet til presidenten. Dette er virkelige artige oppdrag, sier Stein Julius.

Kjernevirksomheten til Julius og Ørenberg er innbinding av bøker for hånd. Små opplag fra mindre forlag på opp til 3-400 eksemplarer. De mottar limfreste bokblokker og tilfører stive permer. Ut døren går også årsberetninger, ringpermer, esker, kassetter, mapper og mye annet spennende. En tidligere lærling laget til og med skinnetui til Ipad som svenneprøve.

Det er en hel oppdagelsesreise å vandre rundt i lokalene til bokbinderiet. Imponerende lagre med skinn i alle farger og varianter, papir som ligner på skinn, historiske mønstre. Her er det skreddersøm. Spesialmaskiner og halvferdige og ferdige produkter klar til utsendelse til kunder. En levende bedrift.

Liv Bøthun sier at det er bokbindernes oppgave å lage bøkene som kan smykke vår tids individualistiske hjem. – Jeg tror det er viktig at bokbinderne har et fokus på bokbindets egenskap til å formidle og uttrykke bokens innhold. Nå i vår tid må vi løfte de bøkene det er verdt å trykke, med vakre og håndlagede bokbind.

Julius Ørenberg Bokbinderi AS er en sammenslåing av Julius Johansen Bokbinderi og Ørenbergs Bokbinderi. Begge med historie tilbake til før 1900, den ene helt tilbake til 1860.

I dag er Julius Ørenberg Bokbinderi AS eid likt mellom Sigurjon Einarsson og Stein Julius Johansen. Sigurjon styrer det produksjonsmessige og Stein Julius ordner alt det administrative. En fordeling begge er godt fornøyd med.

 
 
 

« Tilbake

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk