Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Mediegrafiker

 

Økt globalisering og sammensmelting av ulike medier fører til at nye yrker og medieprodukter oppstår. Dette stiller nye krav til kompetanse innen mediesektoren. Opplæringen i Vg1 og Vg2 i videregående skole skal bidra til at samfunnet får dekket behovet for teknologikyndige, kreative, skapende og reflekterende mennesker med kompetanse innenfor

Opplæringen skal ta hensyn til at teknologien er i kontinuerlig utvikling. Derfor er det viktig å utvikle den enkelte elevs evne til å bruke tekst, lyd og bilde og kombinasjoner av disse i alle typer medieproduksjoner. Opplæringen skal være relevant for ulike medieyrker på et grunnleggende nivå ved å fremme evne til selvstendighet og samarbeid i tverrfaglig arbeid.

Programområdet for medier og kommunikasjon skal utvikle kompetanse for hvordan mediene preger menneskers samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger. Det skal bidra til kunnskaper om menneskerettigheter, flerkulturelle forhold og medienes rolle i samfunnet. Opplæringen i programfagene skal gi perspektiv og retning for nyskaping og utvikling av de ulike mediefagene innenfor medier og kommunikasjon, samt etiske og juridiske sider ved medienes virksomhet og forståelse av ulike historiske uttrykk

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk