Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Trykker

 

Vg1

Teknologi og industriell produksjon (TIP)

Opplæringen det første året skal gi eleven en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Det er her snakk om grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess, med

Det legges vekt på kvalitetssikring av produkter, prosesser og tjenester, og undervisningen skal bidra til at elevene blir kjent med arbeidslivets krav til nøyaktighet.

Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne.

Eleven skal også lære å behandle mennesker, miljø og produksjonsapparater på en respektfull måte.

Opplæringen skal være yrkesrelatert, og forberede elevene til yrker og arbeid med høy endrings- og omstillingstakt.

Vg2

Produksjons- og industriteknikk (PIT)

Opplæringen det andre året legger grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

Opplæringen skal gi eleven kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje.

Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring.

Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.

Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk