Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Hva tilfører lærlingen bedriften?

 

Å ha lærlinger oppleves av de fleste lærebedrifter som en stor berikelse, både faglig og sosialt. Flere bedrifter i grafisk bransje har satt inntak av lærlinger i system og har utviklet områder der lærlingene får utvikle seg med oppgavene i lærebedriften.

Disse gode erfaringene bør også din bedrift nyttegjøre seg!

Å ha lærlinger betyr at bedriften sikres oppdatert kompetanse. Dette styrker konkurranseevnen og sikrer kontinuiteten, både for din bedrift spesielt og bransjen generelt.

Å ha lærlinger betyr å skreddersy sine egne medarbeidere. Det gir også bedriften et godt omdømme.

Å ha lærlinger er dessuten god økonomi.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk