Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Lærebedriftens ansvar

 

Lærebedriften sørger for

  • å fremskaffe godkjenning som lærebedrift. Dette gjøres gjennom opplæringskontoret i eget fylke og er kun en formalitet.
  • å gjøre seg kjent med læreplanen, slik at den kan formidles til eleven. Dette gjelder også retningslinjene for den praktiske delen av fag/svenneprøven, samt kriteriene for vurdering. De fylkesvise opplæringskontorene har disse papirene.
  • å gi oppgaver og veiledning underveis i opplæringen. Planlegging med hensyn til HMS inngår også. Dette kan gjøres i samarbeid med det lokale opplæringskontor.
  • at lærlingens utvikling dokumenteres skriftlig frem mot svenneprøve i henhold til de gjeldende vurderingskriterier/læreplaner.
    • Eks: Bedriften og lærlingen kan ha møte med Opplæringskontoret hvert halvår der de går igjennom lærlingens arbeidsoppdrag og vurderer faglig utvikling i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Lærlingen får så en skriftlig tilbakemelding som forteller hva han/hun har jobbet godt med, samt en plan for hva det spesielt bør jobbes med videre neste halvår.
  • å vurdere om det er behov for å gjennomføre en eller flere arbeidsoppgaver utenfor lærebedriften. Et eventuelt behov skal godkjennes av fylkeskommunen. (Dekker ikke din bedrift lærlingens arbeidsoppgaver i følge læreplanen, så husk at det er fullt mulig å dele en lærling med en annen bedrift.)
  • å delta i vurderingen av den avsluttende arbeidsoppgaven, og delta i samtale med lærlingen og prøvenemnda før fastsetting av endelig karakter.
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk