Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Kvalitetsarbeid i fagopplæringen

 

Nye regler i Opplæringslovens forskrift sier at lærebedriften skal ha et internkontrollsystem for opplæringen sin, og at det skal rapporteres til fylkeskommunen årlig om opplæringen. Derfor er det viktig at det jobbes systematisk i lærebedriften, og at det som gjøres dokumenteres på en enkel måte.

Vi har fått lov å presentere hvordan Hordaland Fylkeskommune ved fagopplæringssjefen jobber overfor sine lærebedrifter og opplæringskontorer. Vi tror at mange kan ha glede av å se på de temaene som tas opp i et årlig møte med lærebedriften og hvilke spørsmål som stilles til lærlingen om opplæringen i dette lærlingskjemaet.

Det vil være lurt å ha en enkel dokumentasjon i form av logg/opplæringsbok som sier noe om hvordan bedriften og lærlingen har jobbet i forhold til læreplanen/opplæringsplanen og disse temaene.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk