Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Lærling er lønnsomt

 

Bedrifter som har lærlinger ansatt, er enige om at det er lønnsomt. Både økonomisk, men like så mye fordi lærlingene tilfører ny kompetanse. Erfaring viser at lærlinger er faglig oppdaterte og bringer med seg kunnskap som øvrige ansatte også nyter godt av.

Et forenklet regnestykke kan se slik ut:
Lærlingens lønn i to år, inkl. 30 % sosiale kostnader: ca. kr. 350.000
Internkostnader, veileder i bedrift: 200 timer á kr. 500,-: kr. 100.000,-
   
Inntjening 1. halvår: kr. 300,- x 420 t = kr. 63.000
Inntjening 2. halvår: kr. 350,- x 560 t = kr. 98.000
Inntjening 3. halvår: kr. 400,- x 700 t = kr. 140.000
Inntjening 4. halvår: kr. 450,- x 1120t = kr. 252.000
Total inntjening i læretiden: kr. 553.000
   
Overskudd ved ansettelse av én lærling: ca. kr. 100.000

Som ekstra bonus når læretiden er over, kan bedriften ansette lærlingen som fast medarbeider. Bedriften kjenner lærlingen godt, slipper rekrutteringskostnader, opplæring og risikoen med feilansettelse.

Det er vel egentlig ikke så mye å lure på!

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk