Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Regnestykket er satt opp med følgende forutsetninger

 
Antall brutto timer per år: 1800 – ferier, kurs etc. = netto timer til
Verdiskaping: 1400 timer
Verdiskaping 1. halvår: 30 %
Verdiskaping 2. halvår: 40 %
Verdiskaping 3. halvår: 50 %
Verdiskaping 4. halvår: 80 %
Tidsforbruk veileder: 100 timer
Sosiale kostnader 30 %
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk