Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Om lærlingordningen

 

Lærlingordningen sikrer rekruttering av faglig kompetente medarbeidere til mediebransjen og derved også grafisk industri.

En lærling går to år i videregående skole før han eller hun går ut i lærebedrift. Etter to år avsluttes opplæringen med svennebrev. Bedrifter som tar inn lærlinger (lærebedrifter) får tilskudd for å delta i opplæringen.

Formidling av lærlinger skjer formelt gjennom fagopplæringskontoret i fylkeskommunen, men ofte kan en uformell kontakt til skolen være det første skrittet for å ta inn en lærling. I dag har elevene faget Prosjekt til fordypning i skolen, som gir mulighet for at eleven og bedriften kan bli kjent før det eventuelt inngås lærekontakt.

Vil du vite mer før du fortsetter? Kontakt en bransjekontakt – en bedriftsleder i bransjen som har erfaring med lærlinger og gjerne forteller deg mer!

Last ned en generell brosjyre om lærlingeordningen fra Utdanningsetaten

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk