Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Prosjekt til fordypning

 

Nytt fag

Reformen "Kunnskapsløftet" har gjort det mulig for elever å bli kjent med ulike fag og bedrifter ved å lansere PTF (Prosjekt til fordypning). Med PTF kan elevene velge 6 (Vg1) eller 9 timer (Vg2) per uke med opplæring i en grafisk bedrift. Læreplanmålene er utarbeidet fra læreplanen for bedriftsopplæring (Vg3) i de grafiske fagene og fungerer uavhengig av om den lokale skolen har kvalifisert lærerpersonale eller ikke.

For trykk og bokbinderfagene er det viktig å merke seg at det ikke lenger finnes hverken lærerkrefter eller bransjekunnskap på skolene. Det betyr at PTF er eneste vei å gå hvis man på sikt ønsker en trykkerlærling eller bokbinderlærling. En elev som velger TIP (teknikk og industriell produksjon) har 60 yrkesfaglige valgmuligheter det første året og 20 det andre året. I Oslo-området konkurrerer grafiske bedrifter derfor sammen med 20 yrkesfaglige retninger om syv elever i vg2.

Konklusjon:  Siden ingen lærere underviser i fag de ikke vet finnes, er PTF veien å gå for bedrifter som ønsker å rekruttere fra elever fra PIT. Det er faktisk eneste måte vi har for å synliggjøre fagene våre i skolen, og hvis vi ikke gjør det kommer de til å falle helt ut.

Derfor har vi laget en enkel starthjelp med sjekkliste for deg som trenger nytt blod i bedriften. Den er basert på gode erfaringer og innspill fra bedrifter som allerede er godt i gang.

Strekk deg litt for bedriftens fremtid

Som bedriftsleder gir PTF deg en unik anledning til å vise fram bedriften til lokal ungdom som ellers aldri ville visst hva dere holder på med. Du får også sjansen til å bli kjent med en ungdom på et tidlig stadium i utdanningsprosessen. Du vil da kunne vurdere om du senere vil ønske å tilby denne ungdommen en lærlingplass. På sikt gir dette bedriften mulighet til rekruttering av skreddersydde fagarbeidere.

Det du må gjøre er å samarbeide med skolene i fylkeskommunen om å legge forholdene til rette slik at interesserte elever kan gjennomføre sine fordypningsfag på Vg1 og Vg2 i din bedrift.

I PTF er eleven fortsatt elev på skolen selv om hun er ute i din bedrift. Det følger derfor ingen plikt til avlønning i denne perioden.

Bedriften har heller ingen plikt til å gi eleven lærlingplass eller senere ansettelse ved inntak til PTF, kun en fantastisk mulighet til å forme sine fagarbeidere helt fra begynnelsen. Bedriften viser også et faglig og sosialt ansvar ved å delta i opplæringssamarbeidet på en kvalitetsmessig måte.

Hvordan går du fram hvis du ønsker å samarbeide med skolen om PTF?

Ikke vent at skolen kontakter deg! Ta selv kontakt og tilby dine tjenester – med eller uten en bestemt elev for øye. Skolen på sin side kan være positiv eller reservert. Dersom du møter en reservert holdning; ikke gi opp!

  • Det kan hende du henvendte deg på feil tidspunkt. Prøv igjen, og du vil se at du kan nå fram med en dose entusiasme og fornuftig argumentasjon.
  • Lærere har ofte mye å gjøre og lite ressurser. De trenger positive innspill utenfra.
  • Noen skoler fokuserer på bestemte bransjer og er derfor vanskeligere tilgjengelig enn andre. Vær oppmerksom på at din bedrift kan samarbeide med flere skoler innen fylkeskommunen, og at det garantert finnes skoler i fylket som vil være interessert i et samarbeid.

Hva gjør du hvis en elev kontakter deg direkte?

  • Husk at en ungdom som selv tar kontakt i utgangspunktet er så interessert at den utvalgte bedriften burde juble! Ta deg derfor litt ekstra tid.
  • Hvis du etter samtale og møte ønsker å gi eleven mulighet til PTF i din bedrift; ta kontakt med skolen eleven tilhører.
  • Skolen er ansvarlig for den tiden eleven er ute i PTF, og derfor også ansvarlig for å utarbeide en individuelt tilpasset læreplan i samarbeid med dere.
  • De ulike fylkene kan ha forskjellige maler for disse læreplanene.
    Her kan du se eksempler på slike læreplaner.
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk