Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Bransjekontakter

Norsk Industri:
Kristin Ødegård
Tlf: 23 08 78 75
Mob: 955 52 825

Mediebedriftenes Landsforening:
Tlf: 22 86 12 00

Fellesforbundet:
Niels Edvard Killi
Tlf: 23 06 31 77
Mob: 976 51 421
Fax: 23 06 31 01

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon:
Rolv Wesenberg
Mob: 905 99 784

medielarling.no

Redaktør:
Pål Stensaas
Dir: 23 08 78 80
Mob:
 924 86 681

Web-ansvarlig:
Øivind R. Nilsen
Mob: 907 59 096

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk