Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Velkommen til sidene for foreldre/foresatte!

 

Valg av vidergående utdanning er ikke alltid like enkelt. Det er mange behov som skal ivaretas. De grafiske fagene i mediebransjen byr på mange og varierte utdannings- og yrkesmuligheter,

og de trenger faglærte ungdommer, med både kreativ og teknisk kompetanse, med IT-kunnskaper og praktisk sans. Mediebransjen er i vekst, tilbyderne av ulike publiseringstjenester blir stadig flere etterhvert som teknologien byr på stadig nye publiseringsmuligheter og -medier. Bransjen trenger derfor kvalifiserte medarbeidere. spesielt stort er behovet for faglærte trykkere.

Utdanningsveiene til de grafiske fagene går via moderne utdanningsprogrammer på videregående nivå til svennebrev, men også via høyskoler. På videregående nivå deltar bransjen selv i opplæringssamarbeidet ved å tilby læreplasser i mediegrafiker-, trykker-, bokbinder, serigrafi-, grafisk emballasje og håndbokbinderfaget. Antall læreplasser som til enhver tid er tilgjengelige varierer fra sted til sted. Henvend dere til en bransjekontakt for å få vite hvordan situasjonen er i deres kommune akkurat nå.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk