Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Får de jobb?

 

Mange kreative yrker er svært attraktive for ungdom, så konkurransen om de beste jobbene innen de grafiske fagene vil alltid være hard. Men det er ikke slik at alle som jobber i grafisk bransje må bli designere. Det trengs "håndverkere" også = de som kanskje ikke ser seg selv som kunstnerisk kreative men som likevel trives med å jobbe med såkalt pre- og postproduksjon innen grafisk arbeid. Og så har man også de mer teknisk orienterte fagene som Trykkerfaget og Bokbinderfaget som virkelig trenger faglært ungdom i årene som kommer. Det finnes mange gode jobbmuligheter. Bransjen forsøker dessuten, så langt som det er mulig, å styre inntak av lærlinger etter antatt behov for nye fagarbeidere.

» Bli kjent med fagene. Les og last ned!

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk