Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Faglært med studiekompetanse!

 

Er du engstelig for at poden kaster bort tiden og mister muligheten til å få studiekompetanse? Her vil vi prøve å gi deg som foresatt en kort innføring i hva det vil si når en ungdom etter to år på Medier og kommunikasjon på videregående skole velger å bli lærling i en grafisk bedrift i stedet for å fullføre treårig videregående med studiekompetanse.

Elever som går på MK er i utgangspunktet interessert i grafisk presentasjon, reklamebyrå, film, animasjon eller web-design. For oss i grafisk bransje er det viktig å påpeke at man ikke behøver å ha høgskole eller universitetsutdanning for å jobbe med noen av delene. Er eleven flink og har arbeidsvilje, kan det hende hun når målet på mye kortere tid hvis hun velger å bli mediegrafikerlærling etter andre året på videregåene. Det som er viktig, er at hun havner i rett lærebedrift. Det vil si en bedrift som jobber innen hennes interessefelt, og som derfor kan gi de utviklingsmulighetene hun trenger.

Som mediegrafikerlærling vil man bli god i produksjon samtidig som man utvikler en spesialkompetanse – og man får til og med betalt i studietiden! Man kan også ta utdanning på høgskole senere, enten ved at man tar et påbygningsår på videregående etter endt læretid, eller at man tar de studeiforberedende fagene ved siden av i læretiden. Man kan også etter fylte 23 år søke opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse.

Ønsker man f.eks. å bli grafisk designer, vil man ha langt større utbytte av høgskoletilbudet om man har produksjonskompetanse. Det er en kjempefordel også når det gjelder framtidige jobbmuligheter. I dag må alle grafiske designere beherske både profesjonell produksjon og design. Det er dessverre ikke gitt at man får god opplæring i produksjon på en høgskole.

De regionale opplæringskontorene og Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er bindeledd mellom skole – elev - lærling – bedrift. De informerer elevene om muligheter for læreplass, administrerer lærekontrakter og er kontakt for lærlingene under læretiden. De har jevnlig kontakt med sine medlemsbedrifter og er oppdatert på hvem som ønsker nye lærlinger. Opplæringssenteret dekker for øvrig hele østlandsområdet, og er også behjelpelig med informasjon om for eksempel PTF (prosjekt til fordypning), uansett regional tilhørighet. Også foreldre med spørsmål er velkomne til å ta kontakt.

Her finner du en informativ reportasje som tar for seg en del spørsmål rundt det å være mediegrafikerlærling. 

Om mediegrafiker på vilbli.no

Fremtidens mediegrafiker?

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk