Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

 

 

Bransjekontakter

Grafisk bransjeforening:
Kristin Ødegård  -  Dir: 23087875   Mobil: 95552825

Fellesforbundet:
Niels Edvard Killi
Tlf: 23 06 31 00
Mob: 976 51 421
Fax: 23 06 31 01 

Mediebedriftenes Landsforening:
Tlf: 22 86 12 00

 

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Dette er stedet å kontakte for elever og bedrifter som oppholder seg i østlandsområdet og som ønsker læreplass/lærling – både mediegrafikere, trykkere og bokbindere. De formidler kontakt mellom elever som ønsker læreplass og bedrifter som ønsker lærlinger. De holder også kurs for lærlingene i læretiden, og de tar ansvaret for at lærlingene får en opplæring som står i samsvar med læreplanen. Opplæringssenteret dekker Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oppland, men du er velkommen til å ta kontakt for informasjon og eventuell videreformidling uansett i hvilken del av landet du bor i.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Rolf Wesenberg        Tlf: 905 99 784

 

Andre opplæringskontor med fokus på grafisk bransje


Gå inn HER og du finner fylkesvis kontaktinformasjon 

 

Grafiske avdelinger med ungdomsgrupper. Ta kontakt og forhør deg.


medielarling.no

Redaktør:
Pål Stensaas

Dir: 23087880         Mob: 92486681


 

Web-ansvarlig:
Øivind R. Nilsen

Mob: 907 59 096

Øivind R. Nilsen
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk