Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Bedriftsbesøk

 

Lærere har mye å gjøre, og av erfaring vet vi at det ikke alltid er like enkelt å ha fullt overblikk over de forskjellige bransjene elevene er interessert i.

Ønsker du som lærer informasjon om grafisk bransje som går utover det du finner på medielarling.no, eller ønsker du kanskje å besøke en grafisk bedrift sammen med elevene dine? Vi vil bestrebe oss på å gi deg den informasjonen du ønsker, eventuelt arrangere bedriftsbesøk.

Kontaktpersoner:

Fellesforbundet

Niels Edvard Killi
Ansvarsområde:
Dir:
Mob:
Fax:
E-post:
Web:

Sekretær
23 06 31 77
976 51 421
23 06 31 01
niels.edvard.killi@fellesforbundet.no
fellesforbundet.no
 

Mediebedriftene

Steinar Webjørnsen  
Ansvarsområde:
Tel:
Mob:
E-post:
Web:

HMS-rådgiver
22 86 12 40
977 06 096
sw@mediebedriftene.no
mediebedriftene.no
   

Norsk Industri

Kristin Ødegård 
Ansvarsområde:
Dir:
Mob:
E-post:
Web:

Seniorrådgiver
23 08 78 75
922 56 717
hh@nhografisk.no
nhografisk.no
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk