Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Trygve Hagen

Trygve Hagen

Filmlærer på Nes Videregående, Romerike.

- Jeg underviser i levende bilder og lyd. Filmfaget på MK er et underbruk av mediegrafikerfaget. Det var jo typografene og boktrykkerne som satte i gang denne linja fordi de så behovet for nyrekruttering, men siden vi lever i en tid da mediene har spredd seg langt utover det trykte mediet, har vi endt opp med at alle andre former for medial kommunikasjon også er lagt inn under denne linja. Det gjelder levende bilder, lyd, web, animasjon... Alt er jo deler av det samme emneområdet, så min jobb blir å få lurt noen av disse ungdommene inn i filmens vidunderlige verden.

Trygve Hagen har hatt 25 år av sitt yrkesaktive liv innen filmbransjen. Han er en habil filmklipper og har jobbet på en rekke spillefilmer, tv-serier og kortfilmer. I tillegg har han også regissert sine egne kortfilmer opp igjennom tidene.

– Undervisningsopplegget på MK-linjene er alltid styrt av hvem som er lærere. Det blir jo til at man dytter mot sitt eget fag. Og siden jeg heller ikke har lagt mitt eget filmliv på hylla, er det naturlig for meg å gi full pakke til dem som er interesserte.

Hvilken erfaring har du med lærlingplasser innen din bransje?

– Ikke så mye. Jeg har bare registrert at både etterarbeidsselskaper og produksjonsselskaper har begynt å ta lærlinger. Det er veldig fint at de gjør det, for det har ikke vært noen tradisjon for dette tidligere, i alle fall ikke på en så institusjonalisert måte. Og utdanningen på MK er jo ikke spesifikk. Den handler ikke om en ren yrkesutdanning for å bli filmarbeider. Så det tar litt tid for bransjen å forstå hva elevene faktisk kan. At det handler om å tilegne seg en plattform som gjør deg i stand til å forstå hva medial kommunikasjon i bunn og grunn handler om. Hvorfor lager vi filmene, tekstene, bildene, lydene? Det er den viktigste kunnskapen de får med seg fra skolen, men så lærer man jo selve faget best igjennom å gjøre, så det er bra med innslag av praksis også - så kanskje er to år på skolebenken med påfølgende lærlingplass virkelig tingen?

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk