Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Velkommen til sidene for tillitsvalgte!

 

Tillitsvalgtes rolle i samarbeidet om fagopplæring.

På tillitsvalgtsidene av medielarling.no vil Fellesforbundet legge ut innhold som kan være til nytte for tillitsvalgte som har elever og lærlinger i bedriften. Send gjerne en e-post om du synes det mangler noe.

Det er viktig at bransjen framstår som en seriøs samarbeidspartner overfor skolene og ungdommen som vil velge en yrkesframtid innen våre fag. Som tillitsvalgte vil vi være med å jobbe for at kvaliteten på opplæringen i bedrift står til forventning. Elevene og lærlingene bør få et positivt inntrykk av bransjen og vår organisasjon!

Da er det viktig at:

  • Du presenterer deg og forteller om din rolle i bedriften for alle nye lærlinger eller elever som kommer til bedriften i faget ”Prosjekt til fordypning”
  • Lærlingen er under opplæring, men han/hun er også arbeidstaker etter Opplæringsloven
  • Som tillitsvalgte er det også vår oppgave å ta lærlingenes problemer på alvor hvis de skulle oppstå. Lærlinger må få tilbud om medlemskap også i læretiden!
  • Lærlingen har et arbeidsforhold for den lengden lærekontrakten varer. Det er ikke plikt for  opplæringsbedriften å ansette etter endt opplæring, men det er heller ikke forbudt!
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk