Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Å ha elever i bedriften

 

Det er viktig at bedriften «viser seg fram» for de lokale skolene som har Utdanningsprogram Medier og kommunikasjon eller Teknikk og industriell produksjon. Det er disse utdanningsprogrammene som fører fram til våre fag, men de har også en mengde andre valgmuligheter for elevene. Dersom bedriften ikke profilerer seg overfor skolen, vil elevene ikke kjenne til fagene våre særlig godt.

Elevene i Videregående kurs 1 og 2 har faget «Prosjekt til fordypning». Dersom bedriften engasjerer seg, kan elevene få jobbe med dette faget ute i bedriften din. Skolen lager en egen læreplan og har ansvaret for eleven hele tiden. Det tegnes ikke lærekontakt, og eleven skal ikke ha lønn under denne praksisopplæringen.

Opplæringen kan for eksempel foregå en dag i uken i en periode av skoleåret, eller samles sammen til en sammenhengende periode på noen uker. Den tiden eleven er i bedriften skal han/hun lære gjennom instruksjon og å delta i arbeidsoppgaver som er tilpasset elevens faglige nivå. Vi har laget noen eksempler på læreplaner for elever i prosjekt til fordypning.

(Eksempellæreplaner kommer.)

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk