Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Å ta inn lærlinger

 

Bedriften kan rekruttere på flere måter, for eksempel ved å ta inn lærlinger eller ansette utlærte fagarbeidere. Her handler det om bedrifter og tillitsvalgte som ønsker å lære opp egen arbeidskraft gjennom lærlingordningen.

Fellesforbundet mener det er positivt og viktig at bedriftene stiller læreplasser for ungdom som vil utdanne seg i våre fag. Inntaket av lærlinger må stå i et rimelig forhold til behovet i bedriften og i arbeidsmarkedet, og opplæringen må skje på en forsvarlig måte. Da fungerer partssamarbeidet om opplæring godt!

Klubben/tillitsvalgte spiller en viktig rolle i samarbeidet om inntak av lærlinger. Våre holdninger kan være med på å påvirke bedriftens valg om å ta inn en lærling. Vi kan også være med i arbeid med å profilere fagene overfor ungdom, stille opp som instruktør i bedriften og være med i svennenemndene som lager og bedømme svenneprøver for å nevne noe.

Formidling av lærlinger skjer formelt gjennom fagopplæringskontoret i fylkeskommunen, men ofte kan en uformell kontakt til skolen være det første skrittet for å ta inn en lærling. I dag har elevene faget Prosjekt til fordypning i skolen som gir mulighet for at eleven og bedriften kan bli kjent før det tegnes lærekontakt.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk