Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Instruktøren

 

Instruktøren sin oppgave er å instruere og veilede lærlingen etter en opplæringsplan. Opplæringsplanen kan være en enkel oppstilling av arbeidsoppgaver som lærlingen må arbeide med for å oppnå kompetansen som den offentlige læreplanen fastsetter. Instruktøren bør være med på å utarbeide opplæringsplanen sammen med lærlingen og faglig leder/bedriften. Er bedriften tilknyttet et opplæringskontor, er det ofte opplæringskontoret som utarbeider opplæringsplaner for sine medlemsbedrifter.

Det er viktig å jobbe systematisk med opplæringen. Å være instruktør for lærlinger er givende på mange måter. Ingen lærer faget sitt bedre enn den som skal lære bort selv! Lærebedriften på sin side må avsette nødvendig tid i produksjonen for at instruktøren skal kunne følge opp lærlingen på en skikkelig måte. Det øverste formelle ansvaret for opplæringen ligger til bedriftens ledelse som også er lærlingens faglig ansvarlige.

Kurs innen fagopplæring?

I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet, tilbyr mange fylkeskommuner kurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter. Enkelte opplæringskontorer gir også slike tilbud. Bruk anledningen til å få oppdatert din kompetanse og derved gi lærlingen enda bedre opplæring! Kontakt fagopplæringskontoret i fylkeskommunen for å høre hvilke tilbud som finnes i fylket ditt.

Kvalifikasjoner du bør ha som instruktør for en lærling:

  • Ha svennebrev og allsidig erfaring eller god kjennskap til faglige krav i faget.
  • Gjøre deg kjent med læreplanen og hvordan svenneprøven foregår.
  • Kunne medvirke til å utarbeide opplærings- og arbeidsoppgaver med ulike vanskelighetsgrader.
  • Sette deg inn i hvordan du er med på å vurdere lærlingens prestasjoner underveis i opplæringsløpet.
  • Evne til å kommunisere med alle typer unge mennesker og kunne skape tillit og god atmosfære som fremmer læring
  • kunne gi realistiske og konstruktive tilbakemeldinger til lærlingen om han/hennes prestasjoner
  • Kunne dokumentere hvordan dere jobber med opplæringen. Bedriften har ansvar for å utarbeide et enkelt kvalitetssikringssystem for opplæringen.
 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk