Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Partssamarbeid om opplæring

 

I Norge har partene i arbeidslivet, LO og NHO, inngått avtale med utdanningsmyndighetene om å samarbeide om fag- og yrkesopplæring i videregående skole.

Det betyr at vi som er medlemmer i Fellesforbundet er med på å forme fagopplæringen. Det skjer gjennom representantene vi velger til å delta i yrkesopplæringsnemndene, i de faglige rådene og det nasjonale rådet for fag- og yrkesopplæring, i læreplangruppene og i svennenemndene, klagenemndene og som instruktører for lærlingene i bedriften der vi jobber. Organisasjonene har politiske mål for sitt engasjement.

Arbeidsgiverne deltar på samme måte med sine representanter. Sammen med utdanningsmyndighetene forsøker vi å lage opplæring som er til gagn for den enkelte elev og lærling, for arbeidslivet og for samfunnet som helhet.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk