Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Prosjekt til fordypning

 

Flere valg enn du aner?

Du som leser dette har antakelig bestemt deg for hvilket utdanningsprogram du skal velge på videregående, og tenker nå på hva du vil gjøre i faget Prosjekt til fordypning.

For å gjøre det helt klart: Med PTF kan du velge å jobbe med det faget du ønsker deg selv om det ikke finnes skoler i ditt nærområde som tilbyr akkurat dette. Du kan nemlig ta fordypningsfaget ditt i en grafisk bedrift! Det som kreves er en liten ekstrainnsats fra deg. Her vil vi gi deg noen ledetråder for hvordan du kan gå fram:

Et eksempel:

Du vil bli trykker, men skolen i ditt nærområde har kanskje bare kvalifisert lærerpersonell innen frisør og elektro. De vet derfor svært lite om grafisk bransje og råder deg til å akseptere et av de tilbudene skolen har i PTF. Men du har ikke lyst.

Hva gjør du da?

PTF Gir deg muligheten til å legge fordypningsfagene på VK1 og VK2 til en grafisk bedrift.

I praksis vil det si at du inngår en avtale med en bedrift og jobber hos dem når de andre har fordypningsfag på skolen. Bedriften på sin side forplikter seg til å gi deg opplæring i faget ut fra fastlagte retningslinjer og en individuelt tilpasset læreplan. (Det betyr at du ikke blir kaffekoker.)

Hvis du opparbeider deg et godt forhold til bedriften i løpet av VK1 og VK2, er det større sjanse for at du kan ha læretiden din hos dem også. Bra for deg og bra for dem. Kanskje det til og med blir jobb av det?

Skolen der du går kan hjelpe deg med å få dette til, men det betyr ikke at de vet alt om alle fag og utdanninger. Derfor er det lurt om du tar styringa selv, legger ditt eget løp og bruker rådgiver, områdeleder eller programfaglærer som mellomledd for å få det studieløpet du ønsker. Dette nettstedet har den informasjonen skolene trenger for å kunne hjelpe deg, både om bransjen og bedriftene.

Hvordan gjør du det?

  • Hvis du vet om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i, informer lærer/områdeleder og be dem ta kontakt.
  • Hvis du ikke vet om noen bedrifter, kan du fylle ut et elevprofil. Du vil da bli kontaktet av en bransjeambassadør eller en bedriftsrepresentant som kan veilede deg. De vet hva som finnes av relevante bedrifter i ditt fylke.
  • Hvis du har spørsmål, send en e-post til redaksjonen.
  • Huske å vise denne nettsiden til lærere, områdeledere og rådgiveren på skolen!

Hva skjer når jeg har fått kontakt med en bedrift som er interessert?

Du er elev. Skolen er derfor ansvarlig for den tiden du er ute i PTF, og plikter å utarbeide en individuelt tilpasset og godkjent læreplan for deg i samarbeid med bedriften. Eksempler på slike planer kan du se her.

Hva gjør jeg hvis skolen er uvillig?

Utdanningsdirektorater har utarbeidet en forskrift som sier:
Skoleeier har ansvar for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i PTF, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med planene, og at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene.

Det betyr at skolen har ansvar for læringen din selv om den foregår i en bedrift.

Videre står det:
Som ledd arbeidet med lokale læreplaner bør skolen innhente informasjon fra og søke samarbeid med andre VGS, lokalt arbeidsliv og lokale eller regionale utviklingsmiljøer.

Det betyr at skolen skal samarbeide med det lokale arbeidslivet for å innfri elevenes ønsker.

Når bedriften på sin side strekker seg langt i tilrettelegging, og bransjen i tillegg bidrar med gode eksempler på hvordan opplæringen kan foregå, burde det ikke være noen grunn til at skolen skulle sette seg på bakbeina.

Stå på! Og lykke til!

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk